Fundació Hospital
de l’Esperit Sant

Diseño de la Memoria Balance Social. 2020

Cliente: Fundació hospital de l’Esperit Sant
Servicio: Editorial