ADAM

Disseny logotip per l’administració massiva i focal de fàrmacs antimalàrics per a avançar cap a l’eliminació de la malària a la comunitat de Moçambic. 2021

Client: ISGlobal
Servei: IDENTITAT CORPORATIVA