COVID-19 i estratègia
de resposta

Maquetació de la col·lecció de documents d'anàlisi contra la COVID-19. 2020

Client: ISGlobal
Website: isglobal.org
Servei: Comunicació gràfica