COVID-19 Policy Reports for Recovery in the Eastern Caribbean

Disseny i maquetació de l’informe PNUD.
Anàlisi, escenaris i consideracions per obrir al turisme. 2020

Client: ISGlobal
Website: isglobal.org
Servei: EDITORIAL
: