Fitxa terapèutica

Disseny de la fitxa terapèutica sobre Faringitis/amigdalitis aguda per a visualitzar des d’un dispositiu mòbil. 2023

Client: Salut/VINCat
Servei: COMUNICACIÓ GRÀFICA