Fundació Hospital
de l’Esperit Sant

Disseny de la Memòria Balanç Social. 2020-2021

Client: Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Servei: EDITORIAL