Fundació Hospital
de l’Esperit Sant

Disseny de la Memòria Balanç Social. 2020

Client: Fundació hospital de l’Esperit Sant
Servei: Editorial