ICO Memòria de sostenibilitat

Disseny de dos versions, l'avanç i la memòria completa. 2020-2021

Client: Institut Català d’Oncologia
Servei: EDITORIAL