International Neuropsychological Society

Disseny dels diferents elements del congrés. Banners, programa, senyaletica, identificadors, bossa. 2022

Client: Gruporic
Servei: COMUNICACIÓ GRÀFICA