Memòria de l’Habitatge
de Barcelona

Plànol d'Habitatge per a l'Ajuntament de Barcelona. 2011

Client: Dva Associats
Servei: Editorial