Test d’intoleràncies

Campanya de prevenció i salut. 2016

Client: fedefarma
Servei: Comunicació gràfica