Trip Doctor

Disseny d'elements informatius de la plataforma de telemedicina per a viatges al tròpic. 2017

Client: ISGlobal
Servei: Comunicació gràfica